Göransson Arena varslar 10 medarbetare

Pressmeddelande
Göransson Arena, 2020-03-26

Göransson Arena varslar 10 medarbetare om uppsägning. Åtgärden sker som en direkt effekt av den påverkan som coronaviruset (Covid-19) haft på evenemangs- och restaurangbranschen.

Som ett resultat av coronaviruset (Covid-19) och de nödvändiga beslut som regeringen tagit för att minska smittspridningen har Göransson Arenas evenemangs- och restaurangverksamhet minskat kraftigt.

Göransson Arena måste därför vidta konkreta och direkta åtgärder för att rädda bolaget och dess existens genom att anpassa verksamheten och kostnaderna efter rådande omständigheter.

Göransson Arenas VD, Fredrik Granting, har under de senaste dagarna haft en kontinuerlig dialog med arenans styrelseordförande om rådande situation och hur man tillsammans ska nyttja befintliga resurser inom kommunen. Ett arbete som har påbörjats, men inte är klart.

Detta innebär att bolaget i dagsläget inte har något annat val än att idag, torsdagen den 26 mars, gå ut med ett varsel om totalt 10 uppsägningar.

”Det är ett tufft läge för evenemangsbranschen och för oss som bolag, vilket gör att vi tyvärr behöver fatta tuffa beslut. Det är med ett tungt hjärta som vi nu har tagit beslutet att varsla delar av vår personalstyrka”, säger Fredrik Granting, VD på Göransson Arena.

Detta innebär att arenans restaurang stänger tillsvidare fr.o.m. 30 mars.

Om Covid-19 och evenemang i våra arenor

Information gällande regeringens beslut om att begränsa evenemang över 500 personer pga. risk för spridning av Coronaviruset

Uppdaterat 2020-03-12

Utifrån rekommendation av Folkhälsomyndigheten tog regeringen den 11 mars beslutet att inte tillåta publika evenemang och sammankomster med fler än 500 personer för att förhindra spridningen av coronaviruset i Sverige. Detta innebär att inga evenemang med fler än 500 personer kommer att arrangeras i Göransson Arena eller på Jernvallenområdet fram tills dess att rekommendationen och beslutet hävs.

Våra besökares och medarbetares trygghet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och därför arbetar vi och våra arrangörer nära berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Vi rekommenderar alla biljettköpare att kontinuerligt hålla sig uppdaterade via vår webbplats kring status för kommande evenemang i arenan. För evenemang på övriga Jernvallenområdet hänvisar vi till respektive arrangör.

Detta gäller tills vidare.

Övriga rekommendationer

Vi ber våra besökare att respektera alla rekommendationer som gäller för att förhindra spridning.

Stanna hemma

Besök inte evenemang om du känner dig krasslig. Det kan bland annat vara hosta, rinnande näsa och feber.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Integritetspolicy för Göransson Arena

Göransson Arena värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Göransson Arena omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet och Sekretess-lagstiftningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer lagras i respektive system hos Göransson Arena. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Göransson Arena sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. För mer information kontakta ewa-lena.bichsel@goranssonarena.se.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta ewa-lena.bichsel@goranssonarena.se.

Mer information

Dataskyddsförordningen GDPR – Datainspektionen