Göransson Arena

Arenan

Göransson Arena är en multiarena.
Tack vare sin storlek och unika utformning finns möjlighet att anordna allt från mindre
till riktigt stora evenemang inom idrott, kultur och näringsliv.