Göransson Arena

Styrelse

Håkan Stadin (ordförande)
hakan.stadin@sandviken.se

Mia Eriksson (vice ordförande)
mia.eriksson@sandviken.se

Ninna Engberg (ledamot)
ninna.engberg@gmail.com

Anna Nordkvist (ledamot)
anna.Nordkvist@sbf.se

Per Kihlgren (ledamot)
per.kihlgren@sandviken.se

Magnus Isomäki (ledamot)
magnus.isomaki@sandviken.se

Jan de la Rosa (ledamot)
jan.delarosa@sandviken.se

Marie Lind (ledamot)
marie.lind@sandviken.se

Conny Grönberg (ledamot)
conny.gronberg@sandviken.se

Ersättare

Maria Vestlund
maria.vestlund@sandviken.se

Darlene Kärnström
darlene.karnstrom@gmail.com

Rolf Jägare
rolf.jagare@sandviken.se

Kenneth Andersson
kenneth.andersson@sandviken.se

David De la Rosa
david.delarosa@sandviken.se

Peter Rydstrand
peter.rydstrand@sandviken.se

Mikael Bleckert
mikael.bleckert@sandviken.se