Göransson Arena

Vanliga frågor och svar

Ditt besök

Göransson Arena ligger på idrottsområdet Jernvallen i Sandviken – 22 km från Gävle, 68 km från Falun och 190 km norr om Stockholm. Adressen är Arenavägen 4, 811 80 Sandviken. Se karta över Jernvallen-området

Det varierar. Du hittar mer information under respektive evenemang. Arenans öppettider under vardagar

När vi inte har evenemang finns avlämningsficka vid stora parkeringen. Vid evenemang finns bussficka vid Årsundavägen för avlämning av besökare.

Arenan är utrustad med hiss, entréerna har inga trappsteg, det finns handikapptoaletter och vid majoriteten av våra evenemang har vi en handikapp-läktare.

Parkering finns utanför arenan, men den är begränsad. Vid en del evenemang kommer det att finnas fler alternativ till parkering. Vid vissa evenemang tas parkeringsavgift. Under respektive evenemang kan du läsa ifall det är något speciellt som gäller för just det evenemanget. Se en karta över Jernvallen-området

Det beror på vilken typ av evenemang det är. Åldersgränsen 13 år sätts oftast när ljudnivån överstiger Socialstyrelsens rekommendationer gällande ljudnivå vid konsertarrangemang och därmed kan orsaka hörselskador hos barn. Åldersgränsen gäller oavsett om målsman är med eller ej, om inte annat framgår. Arrangören kan neka gästen inträde om personen inte har åldern inne och ingen målsman kan intyga ålder eller giltig ID-handling kan uppvisas. Vid en del evenemang kan vissa inhägnande områden i arenan ha 18-års åldersgräns p.g.a. alkoholförsäljning.

Ibland kan det hända att sikten från en viss plats skyms av exempelvis teknik- eller scenutrustning som tillkommit under scenbygget. I sådant fall eller vid andra problem med platserna ber vi dig att snarast möjligt ta kontakt med personal på plats, så hjälper de till att hitta andra platser. Skulle av någon anledning missnöjet kvarstå och du väljer att lämna arenan, ska du vända dig till arenapersonalen eller biljettkassan. Eventuella klagomål ska alltså framföras till personalen på plats. Efter genomförd konsert betraktas platserna som godkända av dig som besökare.

Ja, parkett är detsamma som arenagolvet. Vid konsert och show kan parkett antingen möbleras med numrerade stolar (numrerad parkett) eller bara vara en tom yta för ståplats.

På sidan Hitta i arenan kan du se arenaskisser som visar hur arenan är uppbyggd vid olika typer av evenemang. När du kommer till arenan, följ anvisningen på din biljett för sektion och plats. Är du osäker är du välkommen att kontakta någon av våra evenemangsvärdar på plats.

Vid de flesta av våra evenemang har vi garderober. Kostnaden varierar beroende på evenemang. Vi tar enbart Swish i garderoben.

Ansökan om fotopass, pressbilder och pressinformation sker till sophie.olsson@goranssonarena.se

Våra besökares och medarbetares trygghet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och därför arbetar vi och våra arrangörer nära berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Vi rekommenderar alla biljettköpare att kontinuerligt hålla sig uppdaterade via vår webbplats kring status för kommande evenemang i arenan.


Biljetter

Det är olika. Ibland är det vi själva som arrangerar vissa event, ibland arrangerar vi tillsammans med andra arrangörer och ibland hyr vi ut arenan.

Vår maxkapacitet är 15 000 besökare. Hur många biljetter som släpps till varje evenemang bestäms dock i samråd med arrangören.

Biljetter till våra evenemang hittar du alltid på vår hemsida.

Inte alltid. Göransson Arena ansvarar endast för försäljning av biljetter via vår hemsida, Tickster eller via våra arrangörer och auktoriserade ombud. Vi rekommenderar därför att du köper biljetter till våra evenemang via någon av dessa kanaler.

Biljetter är en värdehandling och måste visas upp vid entrén till evenemanget. Borttappade eller stulna biljetter ersätts inte. Är biljetterna stulna bör du göra en polisanmälan. Har du köpt din biljett via Tickster och valt e-biljett som leveranssätt kan du enkelt skriva ut en ny biljett genom att besöka tickster.com. Klicka på Ladda ner biljett och skriv in ditt referensnummer i sökrutan. På så sätt når du dina biljetter. Om du inte har tillgång till skrivare så kan du visa biljetten i mobilen. Observera att dessa biljetter har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Vid biljettköp debiteras en serviceavgift. Denna avgift varierar beroende på biljettpris. Samma serviceavgift gäller i alla försäljningskanaler. Serviceavgift återbetalas ej.

Biljetten är en värdehandling! Fotografera inte din biljett med streckkoden synlig, t ex för publicering i sociala medier. Biljettens streckkod kan bara användas för inpassering en gång. En läsbar kopia/bild av streckkoden kan medföra att din biljett används av någon annan och att din egen blir oanvändbar.

Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Annullering av biljettköp kan ske senast en timme efter utskriftstillfället. Du är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

Köpta biljetter återköpes ej.


På arenan

Farliga eller skrymmande föremål Till Göransson Arena får du inte ta med dig föremål som kan tänkas användas i skadesyfte mot arenan, dess personal eller andra gäster. Det omfattar men är inte begränsat till vapen, pyrotekniska pjäser eller andra farliga eller brandfarliga föremål. Glasflaskor, petflaskor, termosar, aluminiumburkar och flaggpinnar andra än av s.k. WP plast eller klädesplagg/flagga med text eller symboler som uttrycker förakt mot folkgrupp, eller annan grupp är inte tillåtet. Mat och dryck Det är inte tillåtet att ta med egen mat eller dryck i flaska för förtäring i arenan. Undantag görs för barnmat, frukt eller enklare snacks som du av medicinska skäl kan behöva under ditt besök. Flaskor är ej tillåtna p g a säkerhetsskäl, oavsett material och oavsett innehåll. Ljud- och bildinspelningsutrustning Systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan. Detta förbud omfattar inte mobiltelefoner för privat bruk. Läs mer under rubriken ”Får jag ta med mig kamera in på evenemang i Göransson Arena?”.

Polismyndigheten har den 1 november 2023 infört ett totalförbud mot införsel av väskor vid besök på större evenemang. Undantag kan endast beviljas av medicinska skäl och efter att väskan har genomgått nödvändig kontroll. Vi uppmanar dig att regelbundet besöka vår hemsida för den senaste informationen och att hålla koll på din e-post för ytterligare information inför ditt besök.

Temperaturen i arenan är varierar beroende på evenemang. Vid bandymatcher är temperaturen i arenan runt 10-12 grader. Vid mindre evenemang kan temperaturen vara något lägre än normal inomhustemperatur. Vid större evenemang är temperaturen ca 20-21 grader.

Det är arrangören till respektive evenemang som beslutar vilka regler som ska gälla vid sitt evenemang. Generellt brukar följande regler tillämpas: systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan. Att fotografera, filma eller ta upp ljud från föreställningen är förbjudet, även om upptagningen endast ska användas för privat/enskilt bruk. Det är ett intrång (brott) mot upphovsrätten att ta bild – eller ljudupptagningar, utan tillstånd från upphovsmannen, arrangören eller eventuella artister som medverkar.

Skötrum finns och du hittar dem på handikapp-toaletterna.

Nej, tyvärr.

Sjukvårdspersonal finns på plats under vissa evenemang. Vid behov av sjukvård kontakta närmaste kiosk, restaurang eller övrig personal som hjälper er att tillkalla sjukvårdspersonal. Sjukrum finns på arenan.

Ja, öronproppar säljs i receptionen och i våra kiosker för ca 20 kronor styck.

Vid vissa evenemang. Kontakta kundtjänst på 026-24 13 81 vid frågor.

Vid vissa evenemang. Kontakta kundtjänst på 026-24 13 81 vid frågor.

Kvarglömda saker sparas i 3 månader sedan skänks de till insamlingar. Vänd dig till kundtjänst om du har glömt kvar något i arenan. Telefon 026-24 13 81.

Ja. Vid de flesta evenemang har vi fotograf på plats för att dokumentera evenemanget. Vi fotar även och lägger ut i arenans sociala medie-kanaler. Om du inte vill bli fotad ta kontakt med fotografen direkt eller med någon ur personalen.

Internet via publikt wifi finns i konferens- och VIP-våning, foajé och restaurang, ej i arenarummet. Wifi kräver inloggning via inloggningsportal. Inloggningsuppgifter handhas av arenans reception. Vid speciella behov kan fast ethernet och/eller wifianslutning ordnas i hela arenan.


Mat och dryck

Ja. Inne på arenan finns ett stort utbud av kiosker med enklare förtäring och dryck. Tillgången till alkohol varierar mellan olika evenemang. Mer om mat och dryck

Vid vissa evenemang serveras det mat antingen i restaurangen eller på planytan i anslutning till evenemanget. Du hittar mer information om vad som gäller under respektive evenemang.

Det är ej tillåtet att medföra egen mat och dryck in på arenan, Undantag görs för barnmat, frukt eller enklare snacks som du av medicinska skäl kan behöva under ditt besök. På Göransson Arena finns kiosker med både mat och dryck.


Om arenan

I maj 2009. Mer om arenan

Göransson Arena byggdes av de Göranssonska stiftelserna och skänktes till Sandvikens kommun i maj 2009. Mer om Göranssonska stiftelserna

Göransson Arena byggdes av de Göranssonska stiftelserna och skänktes till Sandvikens kommun i maj 2009. Göranssonska stiftelsen grundades av ättlingar till Göran Fredrik Göransson (1819-1900) som startade Sandvikens Jernverk 1862, idag Sandvik AB.

Det varierar. Ibland är det arenabolaget och ibland externa arrangörer. Ibland är det ett samarbete mellan flera arrangörer.

SAIK Bandy, men Jernvallen-området som Göransson Arena ligger på är hemmaplan för många klubbar inom flera olika idrotter.

Just nu har arenan fyra hyresgäster – SAIK Bandy, Sandvikens IF, Jernvallen Multicenter och Trafikverket.