Göransson Arena

Dela

Nya adresser på Jernvallen-området

Från och med den 10 juni är det nya adresser som gäller för Göransson Arena och Jernvallenområdet. Vägen in till området som tidigare inte haft något namn kommer att heta Arenavägen och vägen bakom ishallen och Ferrum Arena blir Nell Sjöströms väg. Samtliga ingångar (inklusive dörrar för varuleveranser) har fått olika nummer och bokstäver för att göra det enkelt för besökare, leverantörer och räddningstjänst.

Nya adresser

För besökare till evenemang och aktiviteter gäller följande adresser:

  • Göransson Arena: Arenavägen 4 
  • A-hallen: Arenavägen 3 
  • Ishallen: Arenavägen 9 
  • Ferrum Arena: Arenavägen 1
  • Fotbollsplanen: Arenavägen 6