romcomics.org

TEKNIK

Streaming/Webb-TV

På Göransson Arena kan vi sända dina konferenser, kongresser eller events direkt via Internet. Det går även att dokumentera konferensen eller mötet för att i efterhand visa det via Internet eller distribuera på en CD. Det går även att återge talarens PowerPoint parallellt med filmen. Informationen sparas ner och bildväxlingarna följer med även när materialet visas i efterhand. Är innehållet av känslig karaktär går det enkelt att skydda sändningen med lösenord – en funktion som också kan användas för att ta betalt för att ge access till sändningen.

Alla våra lokaler är utrustade med LCD-skärmar med anslutning till dator. I lokalerna ingår den sedvanliga utrustningen som PC-kanon, whiteboard och blädderblock.

Nätverksystem för interna presentationer

Genom att i förväg ladda ner din PowerPoint-presentation på vårt interna nätverk, slipper talare och föredragshållare förlita sig på sina egna datorers kompatibilitet.

Telefonkonferens

En vanlig telefonkonferens är självklart också möjlig att göra i våra lokaler.

Frågor

Har ni ytterligare teknikönskemål är det bara att kontakta oss.

All teknik offereras separat.