Göransson Arena

Dela

Om Covid-19 och evenemang i våra arenor

Information gällande regeringens beslut om att begränsa evenemang över 500 personer pga. risk för spridning av Coronaviruset

Uppdaterat 2020-03-12

Utifrån rekommendation av Folkhälsomyndigheten tog regeringen den 11 mars beslutet att inte tillåta publika evenemang och sammankomster med fler än 500 personer för att förhindra spridningen av coronaviruset i Sverige. Detta innebär att inga evenemang med fler än 500 personer kommer att arrangeras i Göransson Arena eller på Jernvallenområdet fram tills dess att rekommendationen och beslutet hävs.

Våra besökares och medarbetares trygghet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och därför arbetar vi och våra arrangörer nära berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Vi rekommenderar alla biljettköpare att kontinuerligt hålla sig uppdaterade via vår webbplats kring status för kommande evenemang i arenan. För evenemang på övriga Jernvallenområdet hänvisar vi till respektive arrangör.

Detta gäller tills vidare.

Övriga rekommendationer

Vi ber våra besökare att respektera alla rekommendationer som gäller för att förhindra spridning.

Stanna hemma

Besök inte evenemang om du känner dig krasslig. Det kan bland annat vara hosta, rinnande näsa och feber.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.