Tillgänglighetsredogörelse

Nedan följer vår tillgänglighetsredogörelse med information om de problem som finns på hemsidan, vad vi planerar att göra för att åtgärda dessa samt vad du kan göra om du upplever problem när du besöker vår hemsida.

Vi vill att alla ska ha möjligt att tillgodogöra sig vår hemsida och vårt mål är att vi ska uppfylla riktlinjerna för tillgänglighet. Mer information om riktlinjerna hittar du här (öppnas i eget fönster).

Vilka problem finns det på vår hemsida

Hemsidan följer i stora drag de riktlinjer som finns, men det finns några problem.

 1. Det finns några enstaka länktexter där det inte framgår att länken går till dokument eller om de är externa länkar. Det gäller bl.a. för några enstaka PDF:er.
  Vissa länkar ger inte tillräcklig information om vad länken leder till WCAG 2.4.4
 2. Hemsidan har delvis inkonsekvent navigering. På sidor direkt under startsidan visas länkar till nästa nivå av sidor som bildblock, när man sedan går vidare visas det istället en meny WCAG 3.2.3
 3. Sökrutan saknar fältetikett/label WCAG 1.3.1, WCAG 3.3.2, WCAG 2.5.3
 4. Det saknas funktioner för att enkelt hoppa över innehåll (menyer m.m). WCAG 2.4.1
 5. Det finns fler valideringsfel på hemsidan WCAG 4.1.1
 6. Det finns enstaka bilder där text finns i bilden och där det saknas alt- resp. title-text. Dels den stora bilden på startsida, länkar till sociala medier samt ett bildgalleri. WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5
 7. Det finns en film ”om arenan” som saknar textning och alternativ till filmen. WCAG 1.2.1, WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.3
 8. Bilder på startsidan, några knappar och nyhetslistan har text med för låg kontrast i förhållande till sin storlek. Undermenyn som visas får låg kontrast när sidan är aktiv, WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11
 9. Hemsidan har ett antal texter med fasta pixelmått vilket gör att det inte går att förstora på ett korrekt sätt WCAG 1.4.4
 10. Hemsidan fungerar i stort att navigera med tangentbordet och tab-tangenten men brister på några ställen: Formulär för bokningsförfrågan har ett datumfält som inte fungerar med tangentbordet. Formuläret för intresseanmälan för extrapersonal fungerar inte när det gäller att ladda upp CV. Listan med vanliga frågor och svar går inte att tabba sig igenom WCAG 2.1.1
 11. Vid navigering med tab-tangenten är det inte tillräckligt tydligt vad som är i fokus WCAG 2.4.7
 12. Sidornas sidtitlar är inte tillräckligt beskrivande WCAG 2.4.2

Hemsidan testades senast 2020-05-29

Hemsidan har kontrollerats av extern konsult som har genomfört manuella och automatiska tester. Verktyg som använts är bl.a. Windows skärmläsare, w3C validator, Access Monitor, Taw, Achecker.

Vad vi planerar att göra

Vår plan var att åtgärda bristerna före sommaren 2020, men på grund av Corona-pandemin har arbetet blivit fördröjt. Vi räknar med att senast vara färdiga vid årsskiftet.

Om du upptäcker problem

Om du upptäcker brister som gör det svårt för dig att tillgodogöra dig informationen på vår hemsida, kontakta oss så att vi kan åtgärda problemen. Kontakta oss via e-post

Är du missnöjd med vår respons kan du påtala detta för Myndigheten för digital förvaltning som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet. Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning

Om Covid-19 och evenemang i våra arenor

Information gällande regeringens beslut om att begränsa evenemang över 500 personer pga. risk för spridning av Coronaviruset

Uppdaterat 2020-03-12

Utifrån rekommendation av Folkhälsomyndigheten tog regeringen den 11 mars beslutet att inte tillåta publika evenemang och sammankomster med fler än 500 personer för att förhindra spridningen av coronaviruset i Sverige. Detta innebär att inga evenemang med fler än 500 personer kommer att arrangeras i Göransson Arena eller på Jernvallenområdet fram tills dess att rekommendationen och beslutet hävs.

Våra besökares och medarbetares trygghet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och därför arbetar vi och våra arrangörer nära berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som behövs i enlighet med regeringens beslut.

Vi rekommenderar alla biljettköpare att kontinuerligt hålla sig uppdaterade via vår webbplats kring status för kommande evenemang i arenan. För evenemang på övriga Jernvallenområdet hänvisar vi till respektive arrangör.

Detta gäller tills vidare.

Övriga rekommendationer

Vi ber våra besökare att respektera alla rekommendationer som gäller för att förhindra spridning.

Stanna hemma

Besök inte evenemang om du känner dig krasslig. Det kan bland annat vara hosta, rinnande näsa och feber.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Integritetspolicy för Göransson Arena

Göransson Arena värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Göransson Arena omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet och Sekretess-lagstiftningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer lagras i respektive system hos Göransson Arena. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Göransson Arena sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. För mer information kontakta ewa-lena.bichsel@goranssonarena.se.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta ewa-lena.bichsel@goranssonarena.se.

Mer information

Dataskyddsförordningen GDPR – Datainspektionen