Göransson Arena

Dela

Jernvallen-områdets idrottshallar öppnar för verksamhet med barn och unga

Den 25 januari ändras de nationella restriktionerna och verksamheter för barn och unga öppnar upp igen.

För att bekämpa smittspridningen av Covid-19 har regeringen beslutat om förlängning till den 7 februari av de nationella restriktionerna, med några förändringar som börjar gälla den 25 januari.

En förändring innebär bland annat att aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör bedrivas i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Det betyder att Jernvallens idrottslokaler kommer att öppnas för verksamhet med barn och ungdomar födda 2005 eller senare från och med den 25 januari.

Omklädningsrum kommer fortsatt att vara stängda och antal personer som får vistas på planer och i övriga lokaler är anpassade utifrån 10m²/person. En skylt utanför varje lokal kommer att informera hur många som tillåts i lokalen samtidigt. Det är också viktigt att hänsyn tas till in- och utpassage så att trängsel inte uppstår. Om möjligt, välj en väg för inpassage och en för utpassage.

För vuxna och ungdomar födda 2004 eller tidigare fortsätter kommunens lokaler för inomhusidrott att vara stängda till och med den 7 februari. Denna åldersgrupp är, för att minska smittspridningen, inte undantagen från regeringens restriktioner.

Läs mer på Sandvikens Kommuns hemsida