Göransson Arena
5 - 7
2022

SEK

Dela

Företagarforum

Årets tema är Morgondagens affärer – en hållbar förändring. Företagarforum är den största affärsmötesplatsen i regionen Dalarna – Gävleborg och arrangeras återkommande. Det är nu dags för tionde gången sedan 1997!

Det är en mötesplats för inspiration, kontakter, utveckling och affärer. Utställare är företag från regionen och besökarna är beslutsfattare inom näringslivet, företagare, studenter och till viss del allmänhet (under lördagen) som är på plats för att visa vad regionen har för framtidsmöjligheter i form av företag och visioner! .

”Vikten av att ses och göra affärer, diskutera industrin och näringslivets förutsättningar samt skapa nya samarbeten för utveckling, har nog sällan varit större. Efter över ett år av pandemi och digitala möten är det dags att tillsammans kickstarta näringslivet i regionen!” säger Elisabeth Hanson, Sandvikens kommun och Ann-Louise Kleen, Företagarna i Sandviken som är arrangörer.

Det kommer att bjudas på inspiration av kända talare och näringslivspersonligheter, viktiga företag för regionen och det skapas möjligheter för möten mellan företagare och besökare samt andra aktiviteter.

Läs mer på Företagarforums webbplats

FÖRETGARFORUMS ARRANGÖRER
Företagarna i Sandviken och Sandvikens kommun har sedan starten 1997 arrangerat Företagarforum med målet att ytterligare stimulera regionens företagande i samarbete med aktiva partners som Sandvik AB, Microsoft Sverige och Region Gävleborg.