Göransson Arena

Dela

Tillgänglighetsredogörelse

Nedan följer vår tillgänglighetsredogörelse med information om de problem som finns på hemsidan, vad vi planerar att göra för att åtgärda dessa samt vad du kan göra om du upplever problem när du besöker vår hemsida.

Vi vill att alla ska ha möjligt att tillgodogöra sig vår hemsida och vårt mål är att vi ska uppfylla riktlinjerna för tillgänglighet. Mer information om riktlinjerna hittar du här (öppnas i eget fönster).

Vilka problem finns det på vår hemsida

Hemsidan följer i stora drag de riktlinjer som finns, men det finns några problem.

 1. Det finns några enstaka länktexter där det inte framgår att länken går till dokument eller om de är externa länkar. Det gäller bl.a. för några enstaka PDF:er.
  Vissa länkar ger inte tillräcklig information om vad länken leder till WCAG 2.4.4
 2. Hemsidan har delvis inkonsekvent navigering. På sidor direkt under startsidan visas länkar till nästa nivå av sidor som bildblock, när man sedan går vidare visas det istället en meny WCAG 3.2.3
 3. Sökrutan saknar fältetikett/label WCAG 1.3.1, WCAG 3.3.2, WCAG 2.5.3
 4. Det saknas funktioner för att enkelt hoppa över innehåll (menyer m.m). WCAG 2.4.1
 5. Det finns fler valideringsfel på hemsidan WCAG 4.1.1
 6. Det finns enstaka bilder där text finns i bilden och där det saknas alt- resp. title-text. Dels den stora bilden på startsida, länkar till sociala medier samt ett bildgalleri. WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5
 7. Det finns en film ”om arenan” som saknar textning och alternativ till filmen. WCAG 1.2.1, WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.3
 8. Bilder på startsidan, några knappar och nyhetslistan har text med för låg kontrast i förhållande till sin storlek. Undermenyn som visas får låg kontrast när sidan är aktiv, WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11
 9. Hemsidan har ett antal texter med fasta pixelmått vilket gör att det inte går att förstora på ett korrekt sätt WCAG 1.4.4
 10. Hemsidan fungerar i stort att navigera med tangentbordet och tab-tangenten men brister på några ställen: Formulär för bokningsförfrågan har ett datumfält som inte fungerar med tangentbordet. Formuläret för intresseanmälan för extrapersonal fungerar inte när det gäller att ladda upp CV. Listan med vanliga frågor och svar går inte att tabba sig igenom WCAG 2.1.1
 11. Vid navigering med tab-tangenten är det inte tillräckligt tydligt vad som är i fokus WCAG 2.4.7
 12. Sidornas sidtitlar är inte tillräckligt beskrivande WCAG 2.4.2

Hemsidan testades senast 2020-05-29

Hemsidan har kontrollerats av extern konsult som har genomfört manuella och automatiska tester. Verktyg som använts är bl.a. Windows skärmläsare, w3C validator, Access Monitor, Taw, Achecker.

Vad vi planerar att göra

Vår plan var att åtgärda bristerna före sommaren 2020, men på grund av Corona-pandemin har arbetet blivit fördröjt. Vi räknar med att senast vara färdiga vid årsskiftet.

Om du upptäcker problem

Om du upptäcker brister som gör det svårt för dig att tillgodogöra dig informationen på vår hemsida, kontakta oss så att vi kan åtgärda problemen. Kontakta oss via e-post

Är du missnöjd med vår respons kan du påtala detta för Myndigheten för digital förvaltning som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet. Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning